Spoznajte náš tím

Pripravený začať?

Váš prvý krok je konštruktívny, preto lebo ste sa rozhodli riešiť problém inak a nové riešenie Vám dá aj novú odpoveď.

Kontaktujte nás
Terapie od profesionálov

Tím špecialistov

Sme tri, každá iná, každá jedinečná a pripravená s Vami zdieľať proces premeny. Ťaháme za jeden koniec a predsa každá v niečom viac. Orientujeme sa v tej svojej problematike kde sa cítime najviac doma. Stretávame ľudí a pomocou nich spoznávame aj seba, naše hranice, limity ale aj obranné mechanizmy. Riešime konflikty, ktoré prináša bežný deň, prežívame radosť, smútok a množstvo ďalších emócií. PRESNE AKO VY.


PhDr. Jana Beňušková

Stretávame ľudí a pomocou nich spoznávame aj seba, naše hranice, limity ale aj obranné mechanizmy. Riešime konflikty, ktoré prináša bežný deň, prežívame radosť, smútok a množstvo ďalších emócií.

PhDr. Petra Ferenčíková

Byť úprimný voči sebe samému je to, k čomu by sme mali všetci smerovať. Nikto nevraví, že je to jednoduché. Je to však začiatok na ceste byť tým, kým sa chceme skutočne stať.

Mgr. Bohuslava Solčanská

Snažím sa s pomocou klienta a štandardizovaných psychodiagnostických metód odhaliť špecifiká každej osobnosti, ktorá má záujem sa o sebe niečo viac dozvedieť,